Overslaan en naar de inhoud gaan
Energieproblemen? Burn-out?

Oorzaken en ontstaan

Burn-out is in eerste instantie steeds werkgerelateerd omdat het zich vaak eerst uit in het werk. Dat burn-out vandaag de dag zo vaak voorkomt, hangt natuurlijk samen met maatschappelijke waarden zoals prestatiegerichtheid, individualisme en succes. Toch spelen ook andere factoren mee. Al deze factoren samen zorgen voor overprikkelde stresssystemen in ons lichaam.  Burn-out is dus ook altijd een fysieke aandoening!

BURN-OUT heeft een breed oorzakenkader:

  • ontregeld autonoom zenuwstelsel: burn-out is het resultaat van een lang proces, waarbij je oeroude stresscyclus niet meer is afgestemd op de hedendaagse stress die je ervaart. Het is geen vaag psychisch probleem, maar vooral een fysiek probleem omdat de werking van je stressmechanisme is veranderd. Er is daarbij sprake van langdurige overbelasting.
  • onderliggende persoonlijkheidstrekken 'wie is kwetsbaarder voor burn-out?': een sensitieve persoonlijkheid bijv. in combinatie met: perfectionistisch zijn, plichtsgetrouw, idealistisch, loyaal, bevlogen,.... Kan je moeilijk begrenzen (vb. geen nee kunnen zeggen) of stel je hoge eisen aan jezelf en aan anderen, dan verhoogt ook het risico op burn-out.
  • onderliggende (subtiele) 'trauma's': overweldigende ervaringen in de loop van je leven en onvoldoende aangepaste stressreacties zorgen er ook mee voor dat jouw stressreacties constant actief blijven en je reserve-energie uitgeput geraakt.
  • systemen waarin mensen functioneren: het werk (invloeden van buitenaf en druk vanbinnen rond bijv. werkinhoud), het team, de organisatie waarin je functioneert,... hebben een grote invloed op het ontstaan van burn-out. Maar ook je gezin, je familie, cultuur en maatschappij spelen mee een rol in het ontstaan en blijven voortduren van je burn-out.

Compagnie Bougie kijkt naar al deze oorzaken en pakt ze stuk voor stuk aan.